Solun toimintoja ohjaa PR-CNC SUPPORT ohjelmisto

Sorvipalvelurobotti

Robotti siirtää kappaleita hakupaikan, puhdistusaseman, sorvin, mittakoneen ja jättöpaikan välillä. Koko solun toimintoja ohjaa PR-CNC SUPPORT ohjelmisto.

Tähän ohjelmaan syötetään kappaletiedot, annetaan toleranssiarvot mittakoneelle ja tallennetaan ohjelma tietokoneelle. Uuden kappaleen tietojen syöttämiseen menee alle viisi minuuttia kokemattomalta käyttäjältä, kun ohjelmisto visuaalisesti opastaa. Mittakoneen oikea ohjelma linkitetään PC-ohjelmaan valitsemalla se mittakoneelle tallennetuista ohjelmista. PC:ssä on myös toiminto, jolla voidaan opettaa tuote automaattiajossa ensimmäisellä mittauskerralla, jos tuotteelle ei ole ennestään ohjelmaa mittakoneessa. Kaikki mittaustulokset tallennetaan omiin yksilöityihin tiedostoihinsa, jolloin ne ovat täysin jäljitettävissä myöhempää käyttöä varten.

Osoite

Linnatie 2C,
04600 Mäntsälä

Copyright © 2024 Pasi-Robot Oy
Lähetä tarjouspyyntö